BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
481 MaskuDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Maskun Hemmingin koulu, Myllymäentie 127 3548 3388 6936 2679 2631 5310
002 Lemun kirjasto, Askaistentie 142 1339 1282 2621 1042 995 2037
Totalt Masku
    4887 4670 9557 3721 3626 7347