BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
475 MalaxDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bergö skola, Bredhällsvägen 61c 262 198 460 219 176 395
002 Kommungården, Malmgatan 5 989 1012 2001 821 813 1634
003 Övermalax skola, Kvarngränd 8 828 785 1613 684 630 1314
004 Strimman ungdomslokal, Björneborgsvägen 1517a 129 104 233 109 89 198
005 Gymnasiet i Petalax, Mamrevägen 13 501 493 994 430 414 844
006 Norrback byagård, Björneborgsvägen 3286a 89 73 162 78 66 144
Totalt Malax
    2798 2665 5463 2341 2188 4529