BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
435 LuhankaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kylätalo, Kotipellontie 1 165 133 298 154 125 279
002 Luhanka skolan, Tammijärventie 316 209 194 403 185 169 354
Totalt Luhanka
    374 327 701 339 294 633