BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
434 LovisaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Biblioteket, Drottninggatan 3 838 969 1807 737 886 1623
002 Harjurinteen koulu, Bangatan 1 1516 1571 3087 1289 1346 2635
003 Valkom allaktivitetshus, Långängsvägen 62 724 612 1336 617 521 1138
004 Märlax, Vägglösa verkstadens, Nordenskiöldsvägen 1 459 478 937 411 408 819
005 Bygdegården, Påvalsbyvägen 679 200 176 376 169 148 317
006 Traditionscentrum Kuggom, Folkhögskolevägen 18 230 226 456 193 181 374
007 Höganås, Höganåsvägen 25 438 426 864 358 351 709
008 Forsby skolcentrum, Kullbyvägen 4 823 794 1617 653 629 1282
009 Isnäsin koulu, Edövägen 27 320 301 621 268 247 515
010 Byagård, Sarvsalövägen 1035 85 73 158 78 62 140
011 Tidigare Teutjärven koulu, Turkkilavägen 167 261 213 474 220 186 406
012 Kylis (tidigare biblioteket), Koivulanmäkivägen 1 C 338 317 655 295 274 569
013 Tessjö närbibliotek, Centrumvägen 2 666 627 1293 542 504 1046
014 Biblioteket, Herrgårdsvägen 27 557 536 1093 445 451 896
Totalt Lovisa
    7455 7319 14774 6275 6194 12469