BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
433 LoppiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunhuset, huvudingång / e, Yhdystie 5 1608 1589 3197 1341 1363 2704
002 Läyliäisten koulu, Koulutie 3 1120 979 2099 881 787 1668
003 Topenon seurantalo, Rengontie 52 337 283 620 280 247 527
004 Launosten koulu, Kartanontie 8 987 954 1941 752 709 1461
Totalt Loppi
    4052 3805 7857 3254 3106 6360