BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
444 LojoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ristin koulu, Tynniåsvägen 1 2123 2065 4188 1775 1741 3516
002 Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56 2548 2598 5146 2019 2043 4062
003 Ojamon koulu, Herrgårdsgränden 4 2786 2950 5736 2295 2524 4819
004 Ojaniitun koulu, Ängsgatan 3 2752 2745 5497 2107 2120 4227
005 Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15 2437 2460 4897 1911 1919 3830
006 Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4 2333 2912 5245 2052 2633 4685
007 Karjalohjan koulu, Koulukuja 10 675 655 1330 537 555 1092
008 Roution koulu, Barrskogsvägen 4 1643 1584 3227 1377 1323 2700
009 Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26 1763 1697 3460 1383 1294 2677
010 Sammatin koulu, Lohilampivägen 5 783 802 1585 620 613 1233
011 Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3 1483 1407 2890 1231 1153 2384
012 Pusulan koulu, Kaukelantie 1 1365 1368 2733 1137 1138 2275
Totalt Lojo
    22691 23243 45934 18444 19056 37500