BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
430 LoimaaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhteiskoulu, Puistokatu 16 1843 1956 3799 1530 1632 3162
002 Keskuskoulu, Kalevalankatu 12 1835 2154 3989 1576 1871 3447
003 Hirvikosken kirjasto, Hirvikoskentie 225 2017 1858 3875 1691 1530 3221
004 Alastaron kunnantalo, Loimijoentie 74 1549 1406 2955 1306 1175 2481
005 Mellilän terveysasema, Melliläntie 109 627 550 1177 531 464 995
Totalt Loimaa
    7871 7924 15795 6634 6672 13306