BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
425 LimingoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lakeustalo, Liminganraitti 10 3522 3371 6893 2354 2231 4585
002 Tupoksen koulu, Sortavalantie 1 1728 1614 3342 1015 912 1927
Totalt Limingo
    5250 4985 10235 3369 3143 6512