BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
420 LeppävirtaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Savonkatu 39 2615 2717 5332 2173 2331 4504
002 Oravikosken koulu, Koulukaarre 2 741 648 1389 597 529 1126
003 Seurala, Sorsakoskentie 12 496 477 973 432 414 846
004 Salmitalo, Heinävedentie 2700 898 803 1701 783 684 1467
Totalt Leppävirta
    4750 4645 9395 3985 3958 7943