BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
418 LempääläDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kuljun koulu, Tampereentie 262 2450 2366 4816 1752 1687 3439
002 Moision koulu, Vanattarantie 1 2848 2857 5705 1994 2013 4007
003 Lempoinen pohj., Lempäälä-hu, Manttaalitie 15 1964 2287 4251 1607 1951 3558
004 Lempoinen etel., Lempäälä-ta, Manttaalitie 15 1996 2003 3999 1444 1431 2875
005 Säijän koulu, Säijän Yhdystie 212 554 548 1102 416 385 801
006 Sääksjärven koulu, Tampereentie 422 1028 1003 2031 812 795 1607
007 Sääksjärven kirjasto, Pitkäahteentie 1 989 950 1939 752 738 1490
Totalt Lempäälä
    11829 12014 23843 8777 9000 17777