BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
718 Åland Stat mgt
417 LemlandDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommungården, Kommunrundan 7, Söderby 879 876 1755 674 668 1342
002 Daghemmet Saltkråkan, Norråkersvägen 68, Järsö 183 181 364 132 150 282
Totalt Lemland
    1062 1057 2119 806 818 1624