BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
410 LaukasDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sydän-Laukaan koulu, liikunt, Saralinnantie 3 3366 3561 6927 2508 2749 5257
002 Vihtavuoren koulu, väistörak, Koulutie 2 1318 1260 2578 935 914 1849
003 Leppäveden liikuntahalli, Tiituspohjantie 50 B 1676 1632 3308 1177 1138 2315
004 Tervamäen koulu, liikuntasal, Liepeentie 47 1611 1556 3167 1280 1255 2535
005 Vehniän koulu, Vehniän kylätie 52 487 468 955 365 338 703
006 Kuusan koulu, Suolahdentie 689 1027 892 1919 782 674 1456
Totalt Laukas
    9485 9369 18854 7047 7068 14115