BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
440 LarsmoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Risö skola, Storströmsgränden 28 895 850 1745 642 611 1253
002 Huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2 854 851 1705 583 584 1167
003 Näs skola, Näsvägen 19 523 479 1002 303 290 593
004 Bosund skola, Skolvägen 13 568 522 1090 359 335 694
Totalt Larsmo
    2840 2702 5542 1887 1820 3707