BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
407 LappträskDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hindersby-Bäckby jaktdepå, Hindersbyvägen 535 308 270 578 259 218 477
002 Kommungården, Lappträskvägen 20 A 568 605 1173 469 501 970
003 Porlammin taitotalo, Skolstigen 4 241 228 469 211 189 400
004 Pockar ungdomsföreningslokal, Valskvarnsvägen 15 213 198 411 178 163 341
Totalt Lappträsk
    1330 1301 2631 1117 1071 2188