BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
403 LappajärviDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
010 Rantakankaan koulu, Koulutie 34a 262 240 502 228 210 438
020 Valtion virastotalo, valtuus, Kärnäntie 11 978 975 1953 801 818 1619
030 Länsirannan koulu, Ylirannantie 89 234 228 462 197 206 403
Totalt Lappajärvi
    1474 1443 2917 1226 1234 2460