BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
402 LapinlahtiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirkonkylä itäinen, Asematie 4, 2 krs. 1888 1908 3796 1550 1574 3124
002 Kirkonkylä läntinen, Asematie 4, 1 krs. 1595 1546 3141 1284 1243 2527
003 Varpaisjärvi, Koivuniementie 4 1240 1178 2418 1065 1014 2079
Totalt Lapinlahti
    4723 4632 9355 3899 3831 7730