BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
399 LaihelaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kylänpään koulu, Iippomäentie 2 802 741 1543 653 573 1226
002 Perälän koulu, Wiikintie 1 955 947 1902 703 711 1414
003 Laihian nuorisoseura, Iipposentie 3 1152 1133 2285 845 887 1732
004 Kirkonkylän koulu, Rudontie 15 1125 1130 2255 900 923 1823
Totalt Laihela
    4034 3951 7985 3101 3094 6195