BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
271 KumoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Koulukeskus, Haapionkatu 13 1567 1653 3220 1319 1430 2749
002 Sataedun päärakennus, Suoratie 1 965 934 1899 816 780 1596
003 Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277 481 416 897 406 362 768
004 Risten koulu, Risteentie 408 517 479 996 443 403 846
Totalt Kumo
    3530 3482 7012 2984 2975 5959