BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
290 KuhmoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hietaperän koulu, Pohjoispuolentie 2091 215 170 385 183 147 330
002 Iivantiiran entinen koulu, Kekkostie 4264 126 93 219 118 83 201
003 Lentiiran entinen koulu, Lentiirantie 4255 165 118 283 156 106 262
004 Kuhmo-talo, Koulukatu 1 3673 3491 7164 3191 3051 6242
Totalt Kuhmo
    4179 3872 8051 3648 3387 7035