BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
288 KronobyDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommungården, Säbråvägen 2 1409 1434 2843 1120 1130 2250
002 Nedervetil skola, Murickvägen 130 833 764 1597 645 603 1248
003 Terjärv skola, Ringvägen 143 999 984 1983 832 828 1660
Totalt Kronoby
    3241 3182 6423 2597 2561 5158