BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
287 KristinestadDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kristinahallen, Repslagaregatan 16 1321 1473 2794 1152 1272 2424
002 Fd. Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5 285 233 518 236 199 435
003 Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9 183 152 335 156 135 291
004 UF lokalen Majbo, Åbackvägen 4 160 153 313 147 132 279
005 Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227 101 97 198 84 88 172
006 Korsbäcks UF lokal, Korsbäckvägen 560 50 57 107 49 50 99
007 Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 795 761 1556 677 635 1312
008 Sideby byacenter, Sidebyvägen 640 76 69 145 69 64 133
009 Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1 126 101 227 111 90 201
010 Ömossa UF lokal, Ömossavägen 106 118 101 219 105 89 194
Totalt Kristinestad
    3215 3197 6412 2786 2754 5540