BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
280 KorsnäsDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Molpe skola, Sjövägen 49 276 247 523 227 206 433
002 Kommungården, Korsnäs, Strandvägen 4323 458 456 914 380 390 770
003 Harrström daghem, Gamla Strandvägen 193 A 162 132 294 132 114 246
004 Taklax skola, Taklaxvägen 620 178 162 340 152 139 291
Totalt Korsnäs
    1074 997 2071 891 849 1740