BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
499 KorsholmDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bodagården, Björkövägen 735 174 155 329 153 138 291
002 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94 431 422 853 337 327 664
003 Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21 179 151 330 138 119 257
004 Södra Vallgrund uf-lokal, Sommarösundsvägen 335 179 180 359 152 151 303
005 Odd Inn, Söderuddsvägen 1526 94 88 182 85 79 164
006 Iskmo-Jungsund uf-lokal, Jungsundvägen 575 414 426 840 340 340 680
007 Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64 985 1004 1989 715 714 1429
008 Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby (huv 1632 1716 3348 1329 1432 2761
009 Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10 1278 1301 2579 955 997 1952
010 Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41 353 333 686 285 270 555
011 Helsingby skola, Pundarsvägen 52 753 688 1441 582 524 1106
012 Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247 316 307 623 238 217 455
013 Solf skola, Idrottsgränd 3 1020 1042 2062 773 781 1554
014 Samlingshuset, Koskövägen 704 139 142 281 109 113 222
015 F.d. Petsmo skola, Petsmovägen 508 319 293 612 237 225 462
016 Kvevlax lärcenter, Norra Funisbackvägen 9 871 876 1747 641 661 1302
017 F.d. Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19 169 157 326 127 121 248
018 Marthagården, Vassor byväg 31 149 131 280 106 100 206
019 F.d. Hankmo skola, Eidisbackvägen 150 177 157 334 152 124 276
020 Byagården, Österhankmovägen 693 115 116 231 92 91 183
021 Köklot byagård, Köklotvägen 1436 29 26 55 24 22 46
Totalt Korsholm
    9776 9711 19487 7570 7546 15116