BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
263 KiuruvesiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Liikuntahalli, Kuorevirrankatu 10 3971 3860 7831 3304 3210 6514
Totalt Kiuruvesi
    3971 3860 7831 3304 3210 6514