BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
261 KittiläDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sirkan skola, Ounasjoentie 23 861 871 1732 716 719 1435
002 Raattaman skola, Ounasjoentie 5463 71 44 115 56 37 93
003 Alakylän skola, Rovaniementie 3491 67 62 129 60 57 117
004 Vuoman skola, Vuomantie 1328 164 137 301 149 117 266
005 Kiistalan skola, Kiistalantie 3500 91 79 170 79 72 151
006 Kaukosen skola, Kylätie 46 166 150 316 139 128 267
007 Kittilän lukio, Valtatie 11 1731 1798 3529 1401 1476 2877
008 Kallon kauppa, Kallontie 2185 90 80 170 78 64 142
Totalt Kittilä
    3241 3221 6462 2678 2670 5348