BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
260 KidesDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Kiteentie 25 1821 1934 3755 1605 1749 3354
002 Puhoksen koulu, Kartanontie 5 577 522 1099 515 446 961
003 Sivistys- ja kulttuurikeskus, Koulutie 3 1606 1572 3178 1326 1322 2648
004 Kesälahti bibliotek, Pyhäjärventie 3 982 923 1905 869 818 1687
Totalt Kides
    4986 4951 9937 4315 4335 8650