BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
256 KinnulaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Skolacentrum, högstadium hal, Keskustie 27 704 612 1316 561 483 1044
002 Muhola aktivitetshus, Häähkäniementie 20 160 124 284 134 105 239
Totalt Kinnula
    864 736 1600 695 588 1283