BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
322 KimitoönDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Dalsbruks skolas mediatek, Einarsvägen 1 661 649 1310 598 586 1184
002 Församlingshemmet i Dragsfjä, Kapellbacksvägen 6 609 594 1203 531 529 1060
003 Kasnäs badhus, Kasnäsvägen 1294 170 166 336 154 144 298
004 Skolcentrets matsal, Skolvägen 4 1507 1537 3044 1248 1273 2521
005 Biblioteket i Västanfjärd, b, Lammalavägen 106 375 341 716 329 291 620
Totalt Kimitoön
    3322 3287 6609 2860 2823 5683