BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
245 KervoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kalevan koulu, Kalevankatu 66 2645 2650 5295 1997 2030 4027
002 Kurkelan koulu, Käenkatu 10 1320 1518 2838 1061 1278 2339
003 Kaupunginkirjasto, Paasikivenkatu 12 2013 2045 4058 1729 1741 3470
004 Killan koulu, Sarvimäentie 35 1117 1184 2301 895 988 1883
005 Sompion koulu, Aleksis Kiven tie 18 1514 1719 3233 1331 1541 2872
006 Svenskbacka skola, Kannistonkatu 5 787 763 1550 651 636 1287
007 Savion koulu, Juurakkokatu 33 2396 2410 4806 1931 1944 3875
008 Ahjon koulu, Ketjutie 2 2747 2640 5387 2136 2057 4193
009 Keravanjoen koulu, Jaakkolan, Jaakkolantie 8 3789 3970 7759 3113 3251 6364
Totalt Kervo
    18328 18899 37227 14844 15466 30310