BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
244 KempeleDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ylikylän koulu, Nerolantie 4 2127 2067 4194 1528 1494 3022
002 Kirkonkylän koulu, Koulutie 4 1903 2035 3938 1550 1683 3233
003 Kirkonkylän koulu, Koulutie 4 2660 2708 5368 1970 2011 3981
004 Linnakangastalo, Linnakaarto 20 2690 2647 5337 1737 1754 3491
Totalt Kempele
    9380 9457 18837 6785 6942 13727