BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
240 KemiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 2714 3226 5940 2374 2896 5270
002 Karihaaran kansantalo, Jakunkatu 1 1726 1610 3336 1441 1333 2774
003 Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 2088 2046 4134 1591 1594 3185
004 Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 2689 2592 5281 2201 2130 4331
005 Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 886 847 1733 775 735 1510
Totalt Kemi
    10103 10321 20424 8382 8688 17070