BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
272 KarlebyDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6 2460 2325 4785 1960 1886 3846
002 Stenängens skola, Granvägen 3 2126 2363 4489 1777 2038 3815
003 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 967 1044 2011 769 844 1613
004 Stadshuset, Salutorget 5 3213 3487 6700 2793 3085 5878
005 Donnerska skolan, Banergatan 3 1183 1330 2513 1023 1177 2200
006 Villa skola, Hemgårdsvägen 3 1714 1607 3321 1244 1166 2410
007 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16 1819 1894 3713 1303 1373 2676
008 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6 1222 1227 2449 915 902 1817
009 Halkokari skola, Halkokarivägen 20 1847 1926 3773 1416 1496 2912
010 Storby allaktivitetshus, Broändavägen 2 2715 2755 5470 1907 1963 3870
011 Öja skola, Öjavägen 454 407 359 766 335 305 640
012 Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46 1950 1868 3818 1481 1439 2920
013 Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2 732 729 1461 588 598 1186
014 Maringais skola, Niemivägen 2 918 822 1740 687 638 1325
015 Rahkonen skola, Rahkonenvägen 246 423 419 842 340 310 650
Totalt Karleby
    23696 24155 47851 18538 19220 37758