BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
214 KankaanpääDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Päiväkoti Impivaara, Joukasenkatu 37 2614 2749 5363 2179 2306 4485
002 Kankaanpääsalin aula, Kuninkaanlähteenkatu 12 2868 2960 5828 2345 2490 4835
003 Honkajoen virastotalo, Porhontie 5 824 749 1573 696 632 1328
Totalt Kankaanpää
    6306 6458 12764 5220 5428 10648