BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
208 KalajokiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Raution koulu (entinen Pöllä, Löttäläntie 151 499 432 931 347 312 659
002 Tyngän aluekoulu, Tilvistie 33 636 577 1213 474 419 893
003 Merenojan yhtenäiskoulu, Pohjankyläntie 6 2306 2432 4738 1854 1968 3822
004 Kalajoen ammattiopisto, Opintie 2 1439 1361 2800 1133 1079 2212
005 Kalajoen Himangan palvelutoi, Raumankarintie 2 1380 1360 2740 1137 1106 2243
Totalt Kalajoki
    6260 6162 12422 4945 4884 9829