BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
205 KajanaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kajaanin Lyseo, Urho Kekkosen katu 1 2170 2655 4825 2007 2496 4503
002 Purolan päiväkoti, Makkolankatu 18 1235 1149 2384 999 929 1928
003 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1591 1538 3129 1359 1289 2648
004 Kainuun ammattiopisto, kultt, Timperintie 3 1745 1741 3486 1401 1425 2826
005 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1665 1757 3422 1321 1428 2749
006 Teppanan koulu, Eliaksentie 4 1478 1762 3240 1267 1561 2828
007 Kätönlahden koulu, Kätönkuja 7 2004 2023 4027 1545 1567 3112
008 Kirkkoahon kylätalo, Hannusrannantie 5 587 564 1151 451 416 867
009 Kuluntalahden koulu, Kulunkierto 2 691 617 1308 504 422 926
010 Nakertajan koulu, Jousitie 15 1400 1312 2712 1061 985 2046
011 Lohtajan koulu, Satumaantie 1 2134 1888 4022 1730 1482 3212
012 Vuoreslahden kylätalo, Vuoreslahdentie 973 295 273 568 232 211 443
013 Mainuan kylätalo, Mainuanniementie 3 352 282 634 284 230 514
014 Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 420 403 823 364 350 714
015 Otanmäen koulu, Uunimiehentie 10 494 399 893 443 348 791
Totalt Kajana
    18261 18363 36624 14968 15139 30107