BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
317 KärsämäkiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Frosteruksen koulu, Opintie 6, C-ovi 1354 1182 2536 1074 949 2023
Totalt Kärsämäki
    1354 1182 2536 1074 949 2023