BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
172 JoutsaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Joutsa hälsovårdscentral, Myllytie 8 1736 1676 3412 1490 1499 2989
002 Kurkiaura skolan, Leivonmäentie 6 469 414 883 411 359 770
Totalt Joutsa
    2205 2090 4295 1901 1858 3759