BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
718 Åland Stat mgt
170 JomalaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vikingaåsens skola, Skolvägen 3 1615 1538 3153 1211 1187 2398
002 Gottby daghem, Södersundavägen 765, Gottby 1116 1129 2245 838 845 1683
Totalt Jomala
    2731 2667 5398 2049 2032 4081