BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
165 JanakkalaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Tervakoski Idrottshall, Maunontie 1 3020 2836 5856 2425 2300 4725
002 Turenki bibliotek-idrottshal, Koulutie 2 A 5257 5190 10447 4268 4266 8534
Totalt Janakkala
    8277 8026 16303 6693 6566 13259