BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
598 JakobstadDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 1725 1994 3719 1543 1817 3360
002 002 Öster, Itälä skola, Industrivägen 1 1861 1753 3614 1582 1515 3097
003 003 Kyrkostrand, Kyrkostrands skola, Bagarnäs 1269 1244 2513 972 952 1924
004 004 Västermalm, Idrottsgården, Pedersesplana 1006 1056 2062 849 912 1761
005 005 Vestersundsby, Vestersundsby skola, Skolvä 1084 1013 2097 819 769 1588
006 006 Permo, Permo daghem, Permovägen 26 1353 1282 2635 1071 1024 2095
007 007 Bonäs, Länsinummi skola, Västerlede 1250 1204 2454 952 939 1891
Totalt Jakobstad
    9548 9546 19094 7788 7928 15716