BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
149 IngåDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ungdomsföreningshuset Wallha, Valhallavägen 15 156 117 273 131 104 235
002 Degerby skola, Solbergsvägen 1 455 429 884 353 347 700
003 Kommungården-Biblioteket, Strandvägen 2 1321 1427 2748 1093 1200 2293
004 Ingbohed ungdomsföreningshus, Täktervägen 387 439 452 891 357 374 731
005 Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399 270 270 540 212 206 418
Totalt Ingå
    2641 2695 5336 2146 2231 4377