BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
153 ImatraDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vuoksenniskan koulukeskus, Vuoksenniskantie 96 3163 3108 6271 2686 2682 5368
002 Tainionkosken entisen koulun, Telkänkatu 2 2287 2269 4556 1892 1893 3785
003 Mansikkalan koulukeskus, Koulukatu 2 2006 2322 4328 1733 2019 3752
004 Kosken koulu, Lyseon juhlasa, Kanavakatu 6 1959 1964 3923 1674 1702 3376
005 Tietotalo, F. O. Virtasenkatu 6 3383 3608 6991 2895 3181 6076
Totalt Imatra
    12798 13271 26069 10880 11477 22357