BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
146 IlomantsDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Soihtulantie 7 B-rappu 2427 2331 4758 2183 2078 4261
Totalt Ilomants
    2427 2331 4758 2183 2078 4261