BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
139 IjoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Nättepori, Puistotie 1 1554 1532 3086 1112 1132 2244
002 Nikkarin päiväkoti, Timpurintie 7 1430 1299 2729 996 919 1915
003 Pohjois-Iin koulu, Virkkulantie 27 1072 1003 2075 767 688 1455
004 Olhavan koulu, Hietaniementie 2 287 214 501 244 183 427
005 Kuivaniemen liikuntahalli, Mattilantie 1 563 532 1095 491 468 959
006 Jokikylän liikuntasali, Ylihyryntie 2 110 98 208 94 74 168
007 Oijärven vanhustenkoti, Lallintie 9 99 70 169 91 65 156
Totalt Ijo
    5115 4748 9863 3795 3529 7324