BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
105 HyrynsalmiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Laskutie 1 854 820 1674 767 741 1508
002 Ilveksen lakkautettu koulu, Kuhmontie 239 113 85 198 98 70 168
003 Moisiovaaran koulu, Moisiovaarantie 89 101 73 174 95 72 167
004 Hallan Sauna, Ukkohallantie 20 78 72 150 66 59 125
Totalt Hyrynsalmi
    1146 1050 2196 1026 942 1968