BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
102 VittisDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1387 1374 2761 1146 1118 2264
002 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1454 1595 3049 1252 1405 2657
003 Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 1396 1378 2774 1128 1111 2239
004 Sallilan koulu, Sallilantie 63 713 643 1356 611 545 1156
Totalt Vittis
    4950 4990 9940 4137 4179 8316