BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
098 HollolaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Virastotie 3 1641 2081 3722 1380 1796 3176
002 Tiilikankaan koulu, Tiilikankaantie 3 1468 1445 2913 1217 1210 2427
003 Salpakankaan koulu, Koulurinteentie 9 C 1992 2199 4191 1619 1811 3430
004 Nostavan koulu, Nostavantie 382 1292 1164 2456 964 878 1842
005 Hälvälän koulu, Aikkalantie 205 992 1002 1994 756 752 1508
006 Pyhäniemen koulu, Pyhäniementie 53 1022 1019 2041 807 802 1609
007 Kalliolan koulu, Rajaharjuntie 23 2050 1937 3987 1536 1445 2981
008 Hämeenkoski bibliotek, Asikkalantie 2 953 991 1944 795 826 1621
Totalt Hollola
    11410 11838 23248 9074 9520 18594