BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
111 HeinolaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 001 Keskusta, Rauhankatu 3 1909 2332 4241 1733 2172 3905
002 002 Pohjoinen, Koulukuja 1 1694 1606 3300 1455 1334 2789
003 003 Pyhätön, Opintie 1 1277 1356 2633 1087 1178 2265
004 004 Tommola, Hiidenhaudantie 2 1402 1387 2789 1242 1219 2461
005 005 Jyränkö, Koskensaarentie 7 1437 1537 2974 1229 1318 2547
006 006 Eteläinen, Aholantie 8 1305 1254 2559 1065 1036 2101
Totalt Heinola
    9024 9472 18496 7811 8257 16068