BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
090 HeinävesiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 KIrjasto, Virastokuja 4 1195 1187 2382 1043 1039 2082
002 Karvion koulu, Venevalkamantie 2 439 369 808 398 333 731
Totalt Heinävesi
    1634 1556 3190 1441 1372 2813