BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
086 HausjärviDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Eskon koulu, Hikiäntie 223 1042 967 2009 825 765 1590
002 Monnin koulu, Rajalantie 140 590 573 1163 453 424 877
003 Kunnanvirasto, Keskustie 2-4 1391 1342 2733 1141 1126 2267
004 Ryttylän koulu, Koulutie 14 1163 1115 2278 930 894 1824
Totalt Hausjärvi
    4186 3997 8183 3349 3209 6558